VNPT đề xuất tham gia xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VNPT đề xuất tham gia xây dựng sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Viễn thông Việt Nam mong muốn tham gia xây dựng sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngày 15/11/2016, Tập đoàn VNPT đã có văn bản đề nghị được tham gia xây dựng sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Theo nước giao phó. Tập đoàn VNPT thấy rằng, dự án sở dữ liệu quốc gia về dân cư là rất quan trọng vì nếu
Cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp – Cất giữ ở đâu cho an toàn?

sở dữ liệu của doanh nghiệp – Cất giữ ở đâu cho an toàn?

sở dữ liệu là tài nguyên đóng vai trò quyết định đối với hoạt động của các tổ chức và doanh chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… những tổ chức mà thông tin và sở dữ liệu đóng vai trò
.
.