Automechanika tiến tới mở rộng dòng xe thương mại tại Việt Nam

Automechanika tiến tới mở rộng dòng xe thương mại tại Việt Nam

HCM sẽ diễn ra Triển lãm Automechanika Hồ Chí Minh 2019. Automechanika Hồ Chí Minh là triển lãm chuyên dịch vụ ô tô. Bước vào năm thứ 3 tại Việt Nam, Automechanika 2019 có kế hoạch lớn hơn . Automechanika Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm và công nhận từ các thị trường trong và ngoài nước, nhiều tập
.
.