Amazon Web Services tăng cường đầu tư vào khu vực Châu Á

Amazon Web Services tăng cường đầu tư vào khu vực Châu Á

(XHTT) - Công ty Amazon Web Services (AWS), một công ty con thuộc Amazon.com mới đây vừa công bố ra vực này. Bản đồ các vùng sẵn sàng (availability zone) của Amazon Web Services trên toàn cầu hơn. Nick Walton, Tổng giám đốc, Amazon Web Services khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Nhằm đáp
.
.