MobiFone lên tiếng về việc bị thanh tra vụ mua lại AVG

MobiFone lên tiếng về việc bị thanh tra vụ mua lại AVG

Thanh tra Chính phủ trong quá trình thanh tra thương vụ mua AVG.   Thông cáo báo chí chỉ /7/2016 của Văn phòng Trung ương về việc tiến hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của AVG, Thủ tướng thanh tra toàn diện về Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ
MobiFone bị thanh tra thương vụ mua lại AVG

MobiFone bị thanh tra thương vụ mua lại AVG

hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).   Thực Trung ương về việc tiến hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của AVG, Thủ tướng Chính phủ giao diện về Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để
Vì sao MobiFone mua AVG?

Vì sao MobiFone mua AVG?

(AVG) đang là đề tài bàn luận của báo giới và xã hội. Dước góc nhìn đa chiều, xin được đưa ra vài lý do AVG để trở thành nhà mạng thứ 3 có dịch vụ truyền hình. Ảnh: Internet. Việc thiếu vắng một mảng nhất” để MobiFone hướng đến AVG, mà nếu mua lại được AVG, sẽ giúp MobiFone tiết kiệm được khoảng
.
.