Yên tâm khi nhận cuộc gọi từ 0886800126 và 0888000666

Yên tâm khi nhận cuộc gọi từ 0886800126 và 0888000666

hàng như sau: - Cuộc gọi từ tổng đài 800126 tới khách hàng sẽ hiển thị số 0886800126 - Cuộc gọi từ tổng cuộc gọi từ các số điện thoại trên (0886800126, 0888000666) khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm là đang
.
.