Hiện có thể xóa tin nhắn đã gửi trong Viber

Hiện có thể xóa tin nhắn đã gửi trong Viber

bây giờ bạn có thể cập nhật tính năng đó từ kho Play Store. Để sử dụng tính năng xóa tin nhắn đã gửi
.
.