Mỹ đã sẵn sàng xâm lược Triều Tiên?

Mỹ đã sẵn sàng xâm lược Triều Tiên?

huy Thái Bình Dương của Mỹ – Đô đốc Harry Harris Jr. đã từ chối rút lựa chọn tấn công xâm lược không có bất kỳ ý định xâm lược Triều Tiên nào. Không ai yêu cầu các bạn sẵn sàng xâm lược Triều Tiên bàn”, ông Harris trả lời. Ông Graham tiếp tục hỏi, "Triều Tiên nghĩ chúng ta sẽ xâm lược họ
.
.