VNPT thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp chế

VNPT thông báo tuyển dụng chuyên viên pháp chế

(XHTT) - Thời hạn nhận hồ sơ là từ ngày 03-07/4/2017 tại địa chỉ: Ban Pháp chế - Thanh tra, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
.
.