Hà Nội truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm bằng mã QR

Hà Nội truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm bằng mã QR

dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc với các sản phẩm trái cây tại các cửa hàng đích của Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà
Dùng tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa để phân biệt hàng giả

Dùng tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa để phân biệt hàng giả

trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, dược phẩm. Khi đó, việc truy xuất nguồn gốc dần trở thành tiêu bảo sức khỏe gia đình”, chị Hoài Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết. Để truy xuất nguồn gốc sản dụng quét mã để truy xuất nguồn gốc hàng hóa Mã QR hai chiều có thể lưu giữ hàng nghìn ký tự. Nhờ
.
.