Uber gặp nhiều rắc rối, CEO Travis Kalanick bị buộc rời ghế lãnh đạo

Uber gặp nhiều rắc rối, CEO Travis Kalanick bị buộc rời ghế lãnh đạo

luận về vấn đề giám đốc điều hành Travis Kalanick cần tạm rời khỏi vị trí điều hành công ty một thời doanh nghiệp. CEO Uber, Travis Kalanick Nguồn tin giấu tên cho biết hội đồng quản trị đã công ty. Sáng lập viên đồng thời là CEO của Uber Travis Kalanick bị yêu cầu cần thay đổi phong cách
.
.