Facebook và Google tiết lộ kế hoạch "tiêu diệt" tin tức giả mạo

Facebook và Google tiết lộ kế hoạch "tiêu diệt" tin tức giả mạo

không tích cực ngăn chặn việc phổ biến tin tức giả mạo. Một số người và tổ chức đã tận dụng cách của tin tức giả mạo trên mạng xã hội này. Công ty giải thích rằng, họ đang tập trung vào ba lĩnh vực , bao gồm việc hủy bỏ khuyến khích kinh tế đối với những người tạo ra tin tức giả mạo, tính năng mới để
.
.