Tiết lộ nội dung tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới được gửi 25 năm trước

Tiết lộ nội dung tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới được gửi 25 năm trước

Tin nhắn SMS chính thức bước sang tuổi thứ 25 vào ngày 3/12/2017, vào ngày này 25 năm về trước, tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới được gửi đi. Ngày 3/12/1992, kỹ sư người Anh Neil Papworth gửi đoạn tin điện thoại di động hồi đó chỉ có thể nhận tin nhắn. Đoạn tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới có nội
Cách khắc phục lỗi không gửi được tin nhắn SMS trên iPhone

Cách khắc phục lỗi không gửi được tin nhắn SMS trên iPhone

Bạn không thể gửi hoặc nhận tin nhắn SMS trên điện thoại iPhone? Đây là một số thứ bạn có thể thử
Xuất hiện mã độc mới có thể xóa dữ liệu smartphone qua tin nhắn SMS

Xuất hiện mã độc mới có thể xóa dữ liệu smartphone qua tin nhắn SMS

có thể xâm nhập được. Phát tán qua tin nhắn SMS, mã độc này có thể thực hiện cuộc gọi, đọc tin nhắn . Phát tán thông qua vỏ bọc một tin nhắn SMS hợp pháp có chứa đường dẫn, người dùng kích vào đường dẫn đó nhắn SMS không mong muốn có chứa đường link. B.H (Theo BBC)  
.
.