Pháp mở rộng ưu tiên thị thực cho các công ty lữ hành Việt Nam

Pháp mở rộng ưu tiên thị thực cho các công ty lữ hành Việt Nam

ông ty lữ hành Việt Nam để có được một quy trình thuận tiện trong việc xin thị thực àm đơn giản hóa việc xử lý hồ sơ xin thị thực và tạo điều kiện cho khách du lịch Việt Nam đến Pháp cũng như giải quyết vấn đề số lượng hồ sơ xin thị thực ngày c
.
.