Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ dùng xe ô tô bay thắp sáng đài đuốc

Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ dùng xe ô tô bay thắp sáng đài đuốc

đúng khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020, sau khi một công ty chuyên về sản xuất ô tô đã , thì việc thắp sáng đài đuốc ở Thế vận hội Tokyo 2020 không phải là điều quá khó khăn Nhóm các nhà
.
.