Universal Robots nhắm tới thị trường tự động hóa đầy tiềm năng của Việt Nam

Universal Robots nhắm tới thị trường tự động hóa đầy tiềm năng của Việt Nam

, toàn bộ thị trường tự động hóa và điều khiển tại Việt Nam sẽ trị giá 184,5 triệu USD (4,3 nghìn tỷ đồng thống - Servo Dynamics Engineeringvà Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát. Tại Việt Nam, cobots được với quá trình tự động hóa. Với những tính năng an toàn sẵn có, người lao động có thể làm việc với
Oracle 18c - CSDL tự động hóa bảo mật, có thể tự sửa lỗi khi đang hoạt động

Oracle 18c - CSDL tự động hóa bảo mật, có thể tự sửa lỗi khi đang hoạt động

khả năng tự động hóa bảo mật, tự động khắc phục lỗi và tự động vá các lỗ hổng bảo mật ngay trong khi mới có gọi tên là Oracle 18c, có khả năng tự động hóa bảo mật, tự động khắc phục lỗi và tự động vá các bảo trì. “Chúng ta cần phải tự động hóa hệ thống phòng thủ trên mạng internet. Các dữ liệu của
Giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp: Xu hướng là tự động hóa!

Giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp: Xu hướng là tự động hóa!

dụng và tự động hóa sẽ là những xu thế lớn tiếp theo cho sự phát triển của các giải pháp công nghệ dành
.
.