Tên lửa Tomahawk thổi bay 92 máy bay của Syria

Tên lửa Tomahawk thổi bay 92 máy bay của Syria

(XHTT) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa Tomahawk đang phải căng sức chiến đấu trên nhiều mặt trận. Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk ạt bằng tên lửa Tomahawk vào căn cứ Sha’irat với các mục tiêu gồm máy bay, những khu vực chứa
Tên lửa Tomahawk san bằng căn cứ của Syria

Tên lửa Tomahawk san bằng căn cứ của Syria

(XHTT) - Cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ đã gần như thổi bay căn cứ không quân của Syria thương hàng chục thành viên khác trong quân đội Syria. Tên lửa Tomahawk Tổ chức Giám sát Nhân tên lửa Tomahawk của Mỹ. “Tất cả máy bay ở sân bay đều bị phá hủy và có thể nói, căn cứ gần như
.
.