Làm thế nào để biết Apple làm chậm iPhone do pin cũ ?

Làm thế nào để biết Apple làm chậm iPhone do pin ?

(XHTT) - Apple đã công khai xin lỗi người dùng vì làm chậm iPhone với pin đã bị xuống cấp và giảm giá pin thay thế cho người dùng nếu không muốn nâng cấp lên phiên bản iPhone mới hơn.
.
.