Mẹo hay để Facebook không gây phiền toái cho bạn

Mẹo hay để Facebook không gây phiền toái cho bạn

lúc nào chúng cũng làm bạn thích thú và đôi khi khiến bạn khó chịu. Đặc biệt là những phiền toái dưới gỡ bỏ ứng dụng đó đi. Không phải tất cả ứng dụng đều gây phiền toái nên những ứng dụng nào không cần
Giao diện người dùng iPhone cục mịch và phiền toái

Giao diện người dùng iPhone cục mịch và phiền toái

về giao diện người dùng iPhone là cục mịch và phiền toái.   Bố cục các biểu tượng ứng dụng dường
.
.