Bị phạt tiền vì không like bài viết của sếp

Bị phạt tiền vì không like bài viết của sếp

tiền như thế này là vi phạm luật lao động trong nước và quốc tế. Bị phạt tiền vì không like bài hay thấp mà vì họ không được cảnh báo trước về điều này. Một số nhân viên khác còn cho rằng việc phạt
.
.