NATO phương Đông khiến NATO phương Tây phải nể mặt?

NATO phương Đông khiến NATO phương Tây phải nể mặt?

tiêu làm đối trọng với NATO ở phương Tây. Vì thế, SCO thường được ví là NATO phương Đông hay NATO của
.
.