300 nhà thuốc ở Đà Nẵng tìm hiểu phần mềm VNPT Parmacy

300 nhà thuốc ở Đà Nẵng tìm hiểu phần mềm VNPT Parmacy

Ngày 9/10, Sở Y tế Tp. Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo giới thiệu Phần mềm quản lý Nhà thuốc - VNPT 300 đại diện nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế trên địa bàn. Tại hội thảo cơ quan quản lý cũng như các nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế trên địa bàn Thành phố. Sau
.
.