Apple làm chậm iPhone cũ để người dùng mua máy mới?

Apple làm chậm iPhone để người dùng mua máy mới?

(XHTT) - Nghi vấn này lại được người dùng đặt ra lần nữa, sau khi Apple đưa ra một loạt mẫu iPhone mới. Dù cho chưa có bằng chứng cụ thể song nghi vấn này không phải là không có căn cứ.
.
.