Truyền thông Thái Lan kêu gọi chính phủ bỏ luật kiểm soát thông tin

Truyền thông Thái Lan kêu gọi chính phủ bỏ luật kiểm soát thông tin

(XHTT) - 30 cơ quan truyền thông ở Thái Lan đã đánh dấu ngày Tự do Báo chí Thế giới ngày hôm qua 3/5 bằng cách kêu gọi chính phủ quân đội bãi bỏ các quy định pháp luật nhằm tìm cách thắt chặt kiểm soát việc đưa tin tức từ các nước Đông Nam Á.
.
.