Cách kiểm tra nhanh iPhone bị khóa mạng hoặc bị bẻ khóa

Cách kiểm tra nhanh iPhone bị khóa mạng hoặc bị bẻ khóa

bị khóa mạng hoặc iPhone đã được các cửa hàng bẻ khóa hay không. Để kiểm tra bạn làm theo hướng dẫn . Khóa mạng/Khóa trợ giá: Loại khóa này hạn chế việc sử dụng thẻ SIM không phù hợp với mạng được chỉ định . Chẳng hạn, nếu khóa mạng Verizon thì bạn sẽ chỉ có thể sử dụng được trên mạng Verizon. Cách kiểm tra i
.
.