Hotline 0888.247.247 là số di động!

Hotline 0888.247.247 là số di động!

Phone 0888.247.247 được Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng làm hotline chính thức của Bí thư được không? Thưc tế, số hotline này là số thuê bao di động đầu tiên của đầu số VinaPhone 088, có thể
.
.