Thủ phạm khiến xe hao xăng bất thường

Thủ phạm khiến xe hao xăng bất thường

Thực tế, các phương tiện sử dụng càng lâu thì mức hao xăng trở nên rõ rệt không biết vì đâu. Dưới phun xăng nhiều hơn để đảm bảo công suất sinh công gây nên tình trạng hao xăng. Theo khuyến cáo của nhà nên tình trang hao xăng. Nếu kéo dài sẽ gây hại cho động cơ, nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hệ
.
.