VNPT VinaPhone tài trợ Giọng hát hay Hà Nội 2016

VNPT VinaPhone tài trợ Giọng hát hay Hà Nội 2016

(XHTT) - Với vai trò nhà tài trợ bạc chương trình Giọng hát hay Hà Nội 2016, VNPT VinaPhone đã hỗ
.
.