Gọi ngay 0437957889 nếu bị nhũng nhiễu khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gọi ngay 0437957889 nếu bị nhũng nhiễu khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố rộng luật đất đai nói chung và tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất. Đường dây nóng 043.795.7889 tiếp nhận thông tin trong giờ hành
.
.