Cách giảm độ sáng màn hình iPhone xuống thấp hơn giới hạn iOS

Cách giảm độ sáng màn hình iPhone xuống thấp hơn giới hạn iOS

(XHTT) - Có một cách mà bạn có thể làm giảm độ sáng màn hình iPhone thấp hơn giới hạn cho phép của gì bây giờ? Có một cách để bạn có thể làm giảm độ sáng của màn hình iPhone thấp hơn giảm độ sáng màn hình. Bạn có thể trượt chúng sang 100% để có màn hình mờ hơn. Nếu mức sáng đó vẫn
.
.