Wifi miễn phí của VNPT- ấn tượng mùa du lịch Hạ Long 2018

Wifi miễn phí của VNPT- ấn tượng mùa du lịch Hạ Long 2018

, giới thiệu hình ảnh du lịch Hạ Long, cũng như tiếp nhận những thông tin phản hồi để nâng cao chất lượng . Việc phủ sóng Internet Wifi miễn phí góp phần xây dựng hình ảnh thành phố du lịch Hạ Long văn minh
.
.