VNPT Media sẽ là mũi nhọn đột phá tạo ra nguồn doanh thu mới cho VNPT

VNPT Media sẽ là mũi nhọn đột phá tạo ra nguồn doanh thu mới cho VNPT

tạo ra những bước đột phá, những sản phẩm, dịch vụ mới, mang lại nguồn doanh thu mới cho Tập đoàn sẽ tạo ra những độ phá của VNPT Media, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, nguồn doanh thu mới cho
.
.