VNPT tổ chức diễn tập ATTT cho các đơn vị phía Nam

VNPT tổ chức diễn tập ATTT cho các đơn vị phía Nam

(XHTT) - Trong ngày 11/11, tại VNPT Tp.HCM, Tập đoàn đã tổ chức cuộc diễn tập an toàn thông tin (ATTT) cho các VNPT CERT tại tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
.
.