Cơ cấu lại để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

Cơ cấu lại để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch và các dịch vụ số khác; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS); Công ty ATH Malaysia và Công ty ACASIA Malaysia
Tập đoàn VNPT sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số

Tập đoàn VNPT sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số

; Năm 2018: Chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số   Mặc dù vẫn còn một số tồn tại của về CNTT, truyền thông và dịch vụ số tiềm năng: Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn (BigData), Smart -Cities, M2M/IoT, Trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ số.    Về công tác kinh doanh, triển khai các giải
VNPT Hưng Yên: Mục tiêu đạt chất lượng dịch vụ số 1

VNPT Hưng Yên: Mục tiêu đạt chất lượng dịch vụ số 1

năm 2016 là năm VNPT Hưng Yên đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1 trong lòng khách thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, năm 2016 đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1
.
.