FPT "tri ân" khách hàng hay… cưỡng bức thu cước viễn thông?

FPT "tri ân" khách hàng hay… cưỡng bức thu cước viễn thông?

FPT đã gửi thư tri ân với nội dung này và tin nhắn khuyến cáo để khách hàng nắm bắt được. Nhưng thực tế, nhiều khách hàng đã không nhận được thư tri ân, hay tin nhắn khuyến cáo từ FPT. 
.
.