Lo ngại an ninh, Mỹ cấm Drone tại các căn cứ quân sự

Lo ngại an ninh, Mỹ cấm Drone tại các căn cứ quân sự

Gần như tất cả các loại phương tiện bay không người lái hay drone bị cấm tại 133 căn cứ quân sự Mỹ
7.000 quân vây căn cứ quân sự, rộ tin đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

7.000 quân vây căn cứ quân sự, rộ tin đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

(XHTT) - Tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập đã được thiết lập tại Căn cứ Không quân Incirlik ở Adana của Thổ Nhĩ Kỳ.
.
.