Video trình diễn công nghệ sạc nhanh trên iPhone 8 Plus và kết quả?

Video trình diễn công nghệ sạc nhanh trên iPhone 8 Plus và kết quả?

trên kênh YouTube XEETECHCARE cho thấy rằng, người dùng chưa nên vội mừng vì công nghệ sạc nhanh trên i ; ma thuật » . Nói một cách khác, công nghệ sạc nhanh không nhất thiết phải được tích hợp vào . Video dưới đây là bằng chứng sống về cái gọi là công nghệ sạc nhanh trên bộ đôi iPhone 8. IPhone 8 Plus
.
.