Viễn thông A chính thức "về một nhà" với Vingroup

Viễn thông A chính thức "về một nhà" với Vingroup

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã chính thức xác nhận việc mua lại Viễn Thông A. Đây được coi là bước đi tiếp theo của Vingroup nhằm mở rộng kênh phân phối cho điện thoại Vsmart. Tập đoàn Vingroup sẽ nắm nhiều vị trí quan trọng tại Vingroup sẽ thay thế ông Huỳnh Việt Thương đảm nhận chức vụ Giám đốc và là
.
.