VNPT và VietinBank tăng cường các hoạt động hợp tác tại Hải Dương

VNPT và VietinBank tăng cường các hoạt động hợp tác tại Hải Dương

nhánh tại Hải Dương (VietinBank Hải Dương) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận hợp tác, VietinBank Hải Dương sẽ cung cấp dịch vụ chi lương, thực hiện thu hộ cước dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin cho VNPT Hải Dương. Đồng thời, VietinBank Hải Dương sử dụng dịch vụ di động VinaPhone do
.
.