Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế Phú Yên ứng dụng CNTT vào quản lý

Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế Phú Yên ứng dụng CNTT vào quản lý

(XHTT) - Chiều 09/06/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, VNPT Phú Yên đã tổ chức Lễ Khai trương triển khai phần mềm. Đến nay, toàn tỉnh có 10 bệnh viện, trung tâm y tế và 107 trạm y tế phường, xã … Tham quan thực tế hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa VNPT Phú Yên cam kết cung cấp đầy đủ
.
.