Ra mắt Smartbox 2 và dịch vụ truyền hình TVoD nhiều tiện ích nhất

Ra mắt Smartbox 2 và dịch vụ truyền hình TVoD nhiều tiện ích nhất

Internet –TVoD. “Chủ trương của VNPT Technology là tạo ra các sản phẩm đi đầu về công dụng phù hợp với mọi lứa tuổi, với mọi thành viên trong gia đình. Trong khi đó, dịch vụ TvoD là dịch vụ hiếu người dùng và dịch vụ TVoD và có mức giá thấp hơn so với SmartBox đời đầu.   Ngay từ giao
.
.