Quân đội liên tiếp đánh bại kẻ thù, Tổng thống Assad ngày càng tự tin

Quân đội liên tiếp đánh bại kẻ thù, Tổng thống Assad ngày càng tự tin

-Assad Trong những tháng gần đây, quân đội trung thành với Tổng thống Assad cùng với các lực lượng đồng minh đã
.
.