VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Du lịch Rịa-Vũng Tàu

Du lịch Rịa-Vũng Tàu, đến nay, VNPT cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị, doanh đại hóa, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh BR-VT trong giai đoạn 2018- 2022. Được biết, ngoài Sở
.
.