Nghệ An: 405 cơ sở y tế triển khai phần mềm CNTT quản lý KCB và thanh toán BHYT

Nghệ An: 405 cơ sở y tế triển khai phần mềm CNTT quản lý KCB và thanh toán BHYT

Tập đoàn VNPT; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban cơ sở y tế 3 tuyến tỉnh, huyện, xã. Trong đó, tuyến tỉnh triển khai tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
.
.