Cài ứng dụng My VinaPhone để được sử dụng gói Combo50 siêu ưu đãi

Cài ứng dụng My VinaPhone để được sử dụng gói Combo50 siêu ưu đãi

đăng ký gói cước hỗn hợp Combo50 qua ứng dụng My VinaPhone hoặc website https . Cài ứng dụng My VinaPhone để được sử dụng gói Combo50 siêu ưu đãi Tuy nhiên, trước khi có thể đăng ký Combo này, khách hàng cần cài đặt ứng dụng miễn phí My VinaPhone. Hướng dẫn tải ứng dụng My VinaPhone
Quản lý cước điện thoại bằng My VinaPhone

Quản lý cước điện thoại bằng My VinaPhone

My VinaPhone sẽ cung cấp các tiện ích giúp bạn chủ động quản lý cước ứng dụng My VinaPhone để xem chi tiết toàn bộ các dịch vụ GTGT mình đang sử dụng tới luôn bị vượt gói, lãng phí cước data. Ứng dụng My VinaPhone ra đời để
.
.