Xem trực tiếp Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam trên MyTV và MyTV Net

Xem trực tiếp Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam trên MyTV và MyTV Net

(XHTT) - Từ ngày 31/07/2018, Truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net bắt đầu phát sóng trực tiếp , khách hàng của MyTV và MyTV Net còn có cơ hội xem lại mọi diễn biến của VBA 2018 được phát cho đến 31 2018 mọi lúc mọi nơi, chỉ cần internet và ứng dụng MyTV Net. MyTV là dịch vụ truyền hình đa phương
.
.