Facebook tung ra ứng dụng Messenger Kids dành cho trẻ em

Facebook tung ra ứng dụng Messenger Kids dành cho trẻ em

(XHTT) – Ứng dụng nhắn tin Messenger Kids - sản phẩm mới của Facebook, vừa được mạng xã hội Messenger Kids dành cho trẻ em. Cụ thể, Messenger Kids là một ứng dụng trò chuyện được thiết kế dành huynh nhằm đảm bảo an toàn. Để đăng ký, Messenger Kids yêu cầu người lớn đăng nhập bằng tài khoản của
.
.