Thông tin bịa đặt về Lenovo và MSI

Thông tin bịa đặt về Lenovo và MSI

MSI vừa lên tiếng phủ nhận những tin đồn rằng Lenovo đang tiến hành đàm ph óng loan tin khi pcworld.com mới cập nhật không lâu. Chủ tịch MSI, ông Andy Tung khẳng định, không có chuyện MSI đàm phán với Lenovo để bán mảng kinh doanh
.
.