Người dùng Kindle phiên bản 2013 hoặc cũ hơn cần cập nhật hệ điều hành ngay hôm nay

Người dùng Kindle phiên bản 2013 hoặc cũ hơn cần cập nhật hệ điều hành ngay hôm nay

Những mẫu Kindle từ năm 2007 đến 2012 nên cập nhật hệ điều hành ngay hôm nay trước nếu không muốn của bạn: “Your Kindle is unable to connect at this time” (Kindle của bạn không thể kết nối tới việc tải sách từ các kho dữ liệu đám mây, truy cập vào Kindle Store cũng như các dịch vụ liên quan
.
.