Sử dụng tính năng Kéo và Thả trên iOS 11

Sử dụng tính năng Kéo Thả trên iOS 11

(XHTT) - Kéo thả (drag-and-drop) là tính năng mới được Apple giới thiệu trên iOS 11, với tính     Với iOS 11 bạn có thể kéo thả các tập tin từ vị trí này sang vị trí khác. Trong bài viết này
.
.