Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 22/09/2018

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 22/09/2018

Trong ngày mai, 22/09/2018, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone: Thời gian áp dụng: Trong ngày 22/09/2018.   Đối tượng tham gia: Tất cả các khách hàng là thuê bao di động trả sau đang hoạt động và đã đăng ký dịch vụ EZPay Vina
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 21/05/2018

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 21/05/2018

(XHTT) – Trong ngày hôm nay, 21/05/2018, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp. Toàn bộ tiền khuyến mãi được cộng vào tài khoản EZpay1 chương trình tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone: Thời gian áp
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 8/3

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 8/3

(XHTT) – Trong ngày mai, 8/3/2018, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp. Toàn bộ tiền khuyến mãi được cộng vào tài khoản EZpay1 , dùng cho việc gọi thoại, nhắn tin nội mạng VinaPhone và cố định VNPT trên toàn quốc. EZPay là dịch vụ
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 21/02/2018

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 21/02/2018

(XHTT) – Trong ngày hôm nay, 21/02/2018, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp. Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản EZPay1, dùng cho việc gọi thoại, nhắn tin nội mạng VinaPhone và cố định VNPT trên toàn quốc. EZPay là dịch vụ dành
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 18/01/2018

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 18/01/2018

(XHTT) – Trong ngày hôm nay, 18/01/2018, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp. Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản EZPay1, dùng tiết chương trình tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone:  
Ngày 25/12: Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone

Ngày 25/12: Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone

/12/2017, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp . Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản EZPay1, dùng cho việc gọi thoại, nhắn tin nội mạng Vina khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone:   Thời gian áp dụng: Trong ngày 25/12/2017.   Đối
Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone

Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone

/12/2017, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp . Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản EZPay1, dùng cho việc gọi thoại, nhắn tin nội mạng Vina EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone:   Thời gian áp dụng: Trong ngày 18/12/2017.   Đối tượng
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 07/12

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 07/12

, 07/12/2017, các thuê bao trả sau VinaPhone đã đăng ký EZPay nạp thẻ cào sẽ được tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp. Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản EZPay1, dùng cho việc gọi thoại, nhắn tin nội mạng khoản EZPay cho thuê bao trả sau VinaPhone:   Thời gian áp dụng: Trong ngày 07/12/2017.   Đối
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 20/11

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay trong ngày 20/11

động trả sau đang hoạt động và đã đăng ký dịch vụ EZPay VinaPhone.   Quy định nạp nhận khuyến mãi ; Ưu đãi khi tham gia khuyến mãi nạp EZPay VinaPhone ngày 20/11:   Trong thời gian diễn ra chương trình VinaPhone khuyến mãi, các khách hàng trả sau khi thực hiện nạp thẻ thành công vào tài khoản EZPay
Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay

Trả sau VinaPhone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay

sau đang hoạt động và đã đăng ký dịch vụ EZPay Vinaphone.   Quy định nạp nhận khuyến mãi: Chỉ áp khi tham gia khuyến mãi nạp EZPay VinaPhone ngày 28/07:   Trong thời gian diễn ra chương trình VinaPhone khuyến mãi, các khách hàng trả sau khi thực hiện nạp thẻ thành công vào tài khoản EZPay trên
Thuê bao trả sau Vinaphone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay

Thuê bao trả sau Vinaphone được tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay

nghiệm dịch vụ với chương trình Vinaphone khuyến mãi tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản EZPay.   mạng trả sau đang hoạt động và đã đăng ký dịch vụ EZPay Vinaphone.   Quy định nạp nhận khuyến mãi ; Ưu đãi khi tham gia khuyến mãi nạp EZPay Vinaphone ngày 30/4:   Trong thời gian diễn ra chương
.
.